Strona głównaEgzaminyEgzaminy zawodowe

Egzaminy zawodowe

 

W dniu 11 maja 2020 roku dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazał informacje w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminów zawodowych.

  1. Informacje w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – podstawa programowa 2012

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/582/pp2012_harmonogram_2020.pdf

  1. Informacje w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – podstawa programowa 2017

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/583/pp2017_harmonogram_2020.pdf

  1. Informacje w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – podstawa programowa 2019

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/584/pp2019_harmonogram_2020.pdf

 


Informacje dla absolwentów

Strona główna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – podstawa programowa 2012

https://www.oke.poznan.pl/cms,2116,egzamin_zawodowy_pp_2012.htm

Informatory o nauczanych zawodach – podstawa programowa 2012

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/informatory/informatory/

Informacje dla zdających – podstawa programowa 2012

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/582/pp2012_informacje_dla_zdajacych.pdf

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 – podstawa programowa 2012

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2012_Informacja_o_egzaminie_%20potwierdzającym%20kwalifikacje%20w%20zawodzie_2019_2020.pdf

Komunikat dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020 – podstawa programowa 2012

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/581/pp2012_2017_dostosowania_2019_2020.pdf

Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – podstawa programowa 2012

https://www.oke.poznan.pl/cms,4024,oplata_za_egzamin_zawodowy.htm

 


Informacje dla uczniów kończących naukę w latach 2019/2020 oraz 2020/2021

Strona główna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – podstawa programowa 2017

https://www.oke.poznan.pl/cms,5431,egzamin_zawodowy_pp_2017.htm

Informatory o nauczanych zawodach – podstawa programowa 2017

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/informatory/informatory-2/

Informacje dla zdających – podstawa programowa 2017

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/583/pp2017_informacje_dla_zdajacych.pdf

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 w roku szkolnym 2019/2020  – podstawa programowa 2017

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2017_Informacja_o_egzaminie_potwierdzającym%20kwalifiakcje%20w%20zawodzie_2019....pdf

Komunikat dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020 – podstawa programowa 2017

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/581/pp2012_2017_dostosowania_2019_2020.pdf

Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020 – podstawa programowa 2017

https://www.oke.poznan.pl/cms,4024,oplata_za_egzamin_zawodowy.htm

 


Informacje dla uczniów kończących naukę od roku szkolnego 2021/2022

Strona główna egzaminu zawodowego – podstawa programowa 2019

https://www.oke.poznan.pl/cms,5432,egzamin_zawodowy_pp_2019.htm

Informatory o nauczanych zawodach – podstawa programowa 2019

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatory-wyposazenie-osrodkow/informatory/

Informacje dla zdających według podstawy programowej 2019 – podstawa programowa 2019

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/584/pp2019_informacje_dla_zdajacych.pdf

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązującego w roku szkolnym 2019/2020 – podstawa programowa 2019

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/2019_Informacja_o_egzaminie_zawodowym_2019_2020.pdf

Komunikat dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2019/2020 – podstawa programowa 2019

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/584/pp2019_dostosowania_2019_2020.pdf

Opłata za egzamin zawodowy w roku szkolnym 2019/2020 – podstawa programowa 2019

https://www.oke.poznan.pl/cms,4024,oplata_za_egzamin_zawodowy.htm

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://