• w czasie wakacji sekretariat czynny w godzianch 8.00 - 15.00