• zajęcia przygotowujące do poprawkowego egzaminu maturalnego z matematyki