• Zakończenie roku klas maturalnych 26.04.2019 r. (piątek) o godz. 13.00Zespół kierowniczy

                          Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
                                im. Papieża Jana Pawła II
                                         w Gnieźnie
 
                                          
Dyrektor                                                  dr Maria Magdalena Nowak
 
Z-ca dyrektora                                         mgr Hanna Siedlecka
Z-ca dyrektora                                         mgr Magdalena Krawczyk
Kierownik szkolenia praktycznego          mgr Leszek Kubiak