• Zebrania z rodzicami odbędą się dzia 23 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz.18.00Zespół kierowniczy

Zespołu Szkół Technicznych
im. Papieża Jana Pawła II
w Gnieźnie
 
                                          
Dyrektor                                                  dr Maria Magdalena Nowak
 
Z-ca dyrektora                                         mgr Hanna Siedlecka
Z-ca dyrektora                                         mgr Magdalena Krawczyk
Kierownik szkolenia praktycznego          mgr Leszek Kubiak