• Zebrania z rodzicami odbędą się dzia 23 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz.18.00Branżowa Szkoła I Stopnia (dotychczasowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

nauka trwa 3 lata

  • zajęcia praktyczne mogą odbywać się w Centrum Kształcenia Praktycznego lub u pracodawców

 

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II stopnia, Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i na kursach kwalifikacji zawodowych.

 

Kierunki kształcenia w  Branżowej Szkole I Stopnia:

  - elektryk   - wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i konserwuje maszyny oraz urządzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji.
Zatrudnienie w firmach produkcyjnych oraz przemysłu energetycznego na stanowisku elektryka;
w energetyce jako osoba naprawiająca urządzenia i linie energetyczne.

  - elektromechanik pojazdów samochodowych  - diagnozuje oraz naprawia elektryczne i elektroniczne
układy pojazdów samochodowych.
Zatrudnienie w warsztatach samochodowych przy naprawie urządzeń elektronicznych samochodu (oświetlenie, elektrycznie opuszczane szyby, ogrzewanie tylnej szyby, czujniki deszczu, parkowania itp.)

  - mechanik pojazdów samochodowych - wykonuje obsługę, diagnostykę i naprawę pojazdów samochodowych.
Zatrudnienie w zakładach, warsztatach samochodowych przy naprawie samochodów.

  - operator obrabiarek skrawających  - obsługuje obrabiarki konwencjonalne i sterowane numerycznie, przystosowane do obróbki elementów, polegającej na zdejmowaniu warstwy materiału w celu
nadania im wymaganych kształtów, wymiarów i chropowatości powierzchni zgodnie z dokumentacją.
Przy współpracy z firmą Trepko S.A. Zatrudnienie w zakładach specjalizujących się w obróbce metali, przy obsłudze obrabiarek numerycznych (tokarek, frezarek).

   - kierowca mechanik - klasa patronacka MPK Gniezno - prowadzi pojazdy samochodowe zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz wykonuje obsługę i naprawę pojazdów samochodowych.
Zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych jako kierujący pojazdami samochodowymi zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz wykonujący obsługę i naprawę pojazdów samochodowych.

   - mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych - zatrudnienie w zakładach zajmujących się montowaniem układów automatyki przemysłowej, urządzeń precyzyjnych, ich uruchamianiem i obsługą, także sprawdzaniem stanu technicznego, konserwacją i przeprowadzaniem bieżących napraw sprzętu wykorzystywanego w różnych gałęziach przemysłu; w zakładach produkcji maszyn i urządzeń.