• Zebrania z rodzicami odbędą się dzia 23 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz.18.00Technikum /absolwent gimnazjum/

Nauka trwa 4 lata

  • 1930 godzin zajęć ogólnokształcących

  • 1500 godzin zajęć zawodowych teoretycznych i praktycznych

  • praktyka zawodowa trwa 4 tygodnie

  • 540 godzin zajęć rozszerzonych (2 przedmioty) i uzupełniających

 

Kierunki kształcenia w Technikum

technik elektronik  - montuje, uruchamia, konserwuje i naprawia urządzenia elektroniczne. Ponadto montuje, programuje, uruchamia i eksploatuje układy i systemy sterowania.
Zatrudnienie w zakładach produkujących sprzęt elektroniczny i AGD, w  montujących sprzęt zabezpieczający, antenowy i domofonowy.

technik elektryk   - wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i eksploatuje maszyny i urządzenia  elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Dobiera, montuje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej.
Zatrudnienie w firmach zajmujących się montowaniem i uruchamianiem instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych, ocenianiem ich stanu technicznego oraz wykonywaniem pomiarów, sporządzaniem kosztorysów.

technik mechanik lotniczy * - wykonuje i dokumentuje obsługę liniową i hangarową statków powietrznych.
Zatrudnienie w charakterze mechanika lotniczego w aeroklubach, portach lotniczych oraz lotniczych jednostkach wojskowych.

technik mechatronik   - montuje i demontuje elementy układów mechatronicznych, eksploatuje oraz  projektuje i programuje urządzenia i systemy mechatroniczne.
Zatrudnienie w zakładach produkcyjnych przy urządzeniach automatyki produkcji w działach utrzymania ruchu oraz produkujących nowoczesne urządzenia automatyki i mechatroniki.

technik pojazdów samochodowych * - organizuje i wykonuje obsługę pojazdów samochodowych.
Zatrudnienie w zakładach obsługowo – naprawczych zaplecza motoryzacyjnego, przyjmowanie pojazdów do naprawy, diagnozowanie ich, posługiwanie się specjalistycznym sprzętem.

​- technik automatyk** - nadzoruje prawidłową pracę maszyn i urządzeń, usuwa awarie i podejmuje działania korygujące na liniach produkcyjnych oraz w dziale utrzymania ruchu; projektuje, programuje  i uruchamia urządzenia automatyki w laboratoriach zakładów przemysłowych, biurach technologicznych i ośrodkach badawczych.

technik mechanik** - nadzorowanie pracy robotników, wspomaganie pracy inżynierów, samodzielnie wykonywanie wyodrębnionych zadań we wszystkich obszarach działalności gospodarczej związanej z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych.
Zatrudnienie: w charakterze mechanika, mechanika samochodowego, w instytucjach i zakładach zajmujących się handlem, obrotem i dystrybucją części mechanicznych w tym do pojazdów samochodowych.

 

* klasy mundurowe - współpraca z KP PSP, KPP oraz jednostkami wojskowymi

** nowe kierunki kształcenia