• ZAPRASZAMY NA DRZWI OTWARTE W DNIACH 13.04.19. i 15.04.19 W GODZ. 9.00 – 13.00 DO ZOBACZENIA!!!Szkolny Klub Sportowy

W miesiącu lutym nasza szkoła przystąpiła do projektu Szkolny Klub Sportowy SZS „Wielkopolska” w ramach , którego odbywają się zajęcia na Basenie Miejskim.

Celem projektu  jest:

  • stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez młodzież;
  • poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia  młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
  • promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród młodzieży;
  • zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla  młodzieży;
  • stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
  • tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych  młodzieży;
  • optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
  • promocja różnorodnych sportów wśród młodzieży;
  • wsparcie kadr pracujących z  młodzieżą w obszarze sportu.

Zajęcia na basenie odbywają się dwa razy w tygodniu, to jest w poniedziałek  i piątek od godziny 14.20 do 15.20. Prowadzone będą do końca grudnia 2017 roku.

 

                                                    Ewa Załęska

                                                  Trener pływania

 

Oficjalna strona projektu