Rodzaje szkół

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gnieźnie, jest szkołą o ponad 100 letniej tradycji przygotowywania kadr, dla potrzeb techniki, technologii i usług. Doświadczenie, kadra, baza dydaktyczna i ambicje uczniów gwarantują rzetelne przygotowanie do podjęcia dalszej edukacji i wykonywania zawodu. Uwzględniając potrzeby edukacyjne absolwentów gimnazjum, szkół branżowych, technikum oraz liceum oferujemy kształcenie zawodowe na poziomie Branżowej Szkoły I stopnia, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum i Szkoły Policealnej oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Specjalizacją szkoły jest kształcenie, w zakresie przygotowania do wykonywania zawodów:

 • technik elektryk
 • technik elektronik
 • technik mechatronik
 • technik automatyk
 • technik machanik
 • technik mechanik lotniczy
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik ochrony środowiska
 • technik pojazdów samochodowych
 • elektryk
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • operator obrabiarek skrawających
 • mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
 • kierowca mechanik