• Zebrania z rodzicami odbędą się dzia 23 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz.18.00Realizowane projekty

W trosce o wszechstronny rozwój uczniów oraz o jak najlepsze przygotowanie absolwentów do wkroczenia w dorosłe życie (zawodowe jak też kontynuowanie nauki na kolejnym etapie edukacyjnym) realizujemy nieprzerwanie projekt, w większości współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej:

  • "Czas Zawodowców - Bis - zawodowa Wielkopolska" - W ramach projektu uczniowie techników mają możliwość skorzystania m.in. z płatnych staży u pracodawców. Staże realizowane są tak w okresie wakacyjnym, jak i w ciągu roku szkolnego. Wymiar stażu to 150 godzin, za które uczeń otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 1250 zł. Uczniowie biorący udział w projekcie uczestniczą również w tygodniowych zajęciach specjalistycznych w laboratoriach Politechniki Poznańskiej mających na celu stworzenie rzeczywistych warunków pracy wzbogaconych o możliwość pełnego zapoznania się z najnowocześniejszym sprzętem. Ważnym elementem jest również system zawodowcy.org, czyli kompleksowe rozwiązanie, które łączy potrzeby rynku pracy oraz potencjał kształcenia zawodowego, kojarzący pracodawców z osobami poszukującymi pracy.