Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 imienia Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie organizuje i prowadzi kursy i konsultacje I, II i III stopnia dla uczniów klas wielozawodowych Branżowej Szkoły I stopnia i Zasadniczych Szkół Zawodowych powiatu gnieźnieńskiego oraz powiatów sąsiednich (ZSP nr 2 Września, ZSS Września, ZSZ Słupca, SOSW Słupca, ZSP Zagórów, ZSOiZ Trzemeszno, ZSP Witkowo), w kilkunastu zawodach zgodnie z zapotrzebowaniem szkół. Zajęcia prowadzą wysoko wykwalifikowani nauczyciele (w większości egzaminatorzy w poszczególnych zawodach) w dobrze wyposażonych salach lekcyjnych.

 

TERMINY KONSULTACJI W ODiDZ W GNIEŹNIE

W OKRESIE PAŹDZIERNIK 2018 – CZERWIEC 2019