• Chętnych zapraszamy w czasie przerw 15 min. do świetlicy szkolnej na herbatę!!!

    Zajęcia w LOD rozpoczynają się 14.09.2019 /sobota/ o godzinie 8.0

KOMUNIKATY DLA MATURZYSTÓW

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku.

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/90/harmonogram_e8_eg_em_2019.pdf  

 
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 roku. 
 
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2019 roku.
https://www.oke.poznan.pl/files/cms/501/komunikat_informatyka_egzamin_maturalny_2019.pdf
 
Harmonogramy egzaminów maturalnych ustnych i pisemnych znajdują się na tablicach ogłoszeń przy sekretariacie.