• Chętnych zapraszamy w czasie przerw 15 min. do świetlicy szkolnej na herbatę!!!

    Zajęcia w LOD rozpoczynają się 14.09.2019 /sobota/ o godzinie 8.0

„Niech żyją wszyscy nauczyciele!”

W piątkowe popołudnie, 12 października 2018 r. spotkaliśmy się, by w obecności zaproszonych gości, Dyrekcji, wychowawców, nauczycieli, emerytowanych pracowników Szkoły, rodziców i przede wszystkim uczniów wspólnie świętować Dzień Edukacji Narodowej, którego początki sięgają roku 1972.

W przemówieniu Pani Dyrektor, dr Maria Magdalena Nowak, zwróciła uwagę na fakt, iż dzień jest świętem dla wszystkich pracowników oświaty – pedagogicznych i niepedagogicznych, a nauczyciele są dla uczniów autorytetami i przewodnikami w drodze do dorosłości, gdyż są jednostkami wybitnymi, podnoszącymi swoje kwalifikacje, posiadają predyspozycje do pracy z młodym człowiekiem. Pani Dyrektor, a po niej zaproszeni goście, złożyła serdeczne życzenia zdrowia, cierpliwości, wytrwałości oraz sukcesów zawodowych.

Po części oficjalnej uczniowie klasy 2 Tkl przedstawili montaż słowno-muzyczny, ukazujący „sytuacje z klasy wzięte”, w humorystyczny sposób zaprezentowali specjalności nauczycieli, a na koniec przekazali wyrazy wdzięczności za trud edukacyjno-wychowawczy.