• Zakończenie roku klas maturalnych 26.04.2019 r. (piątek) o godz. 13.00

Dzień Patrona - Papieża Jana Pawła II

Tegoroczne obchody Dnia Patrona - Papieża Jana Pawła II rozpoczęły się  Eucharystią, odprawioną w kościele p.w. bł. Jolenty
w Gnieźnie, której  przewodniczył ksiądz kanonik Ryszard Balik, kazanie wygłosił Ksiądz Dawid Witkowski.

We Mszy świętej uczestniczyła młodzież naszego Zespołu, Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy, oraz zaproszeni goście. Po Eucharystii wysłuchaliśmy montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez uczniów klas: I Tuz, II Tkl, IV Ti, który skłonił nas do refleksji nad słowami, życiem i nauczaniem naszego Patrona.

Po wspólnym przemarszu do szkoły, w sali gimnastycznej rozpoczęła się akademia. Uroczystość uświetnili swoją obecnością: ks. kan. Ryszard Balik - Proboszcz Parafii p.w. bł. Jolenty, pan Robert Gaweł - Senator RP, pan Rafał Jurke - reprezentujący pana posła Krzysztofa Ostrowskiego, pani Maria Suplicka - członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, pan pułkownik Piotr Ciechan - reprezentujący Dowódcę Trzydziestej Trzeciej Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, pan kapitan Łukasz Michalak - przedstawiciel Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, aspirant Marek Foltynowicz - przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji w Gnieźnie, pan Edmund Olszewski - Kierownik Rejonu Ligii Obrony Kraju w Gnieźnie, pan Sylwestr Sip - Dyrektor CKP, pani Katarzyna Ogórkiewicz - Przewodnicząca Rady Rodziców, grono nauczycieli emerytów, zawsze mocno związanych z naszą Szkołą.

 Uczniowie klas pierwszych z wychowawcami bezpośrednio uczestniczyli w akademii, pozostali za pośrednictwem szkolnej telewizji. Pani Dyrektor Maria Magdalena Nowak podziękowała uczniom za udział w akcji charytatywnej na rzecz naszego absolwenta.
W swoim  wystąpieniu zwróciła uwagę na uniwersalizm nauczania Jana Pawła II, jego wyjątkowy stosunek do młodych, Papież mówił: ,,Wy, Młodzi, jesteście tą młodością, młodością narodów i społeczeństw, młodością każdej rodziny  i całej ludzkości”. Pan Senator Robert Gaweł podzielił się osobistym wspomnieniem związanym z wyborem w 1978 roku naszego rodaka na Papieża, dalej mówił
o aspekcie politycznym tego faktu i zmianie biegu historii, jaki wkrótce nastąpił. Pani Suplicka odczytała list Wicestarosty pana Jerzego Berlika.

      Ważnym momentem dzisiejszego dnia była uroczystość przekazania sztandaru uczniom klasy II Tkl i ślubowanie klas pierwszych. Pani Dyrektor Maria Magdalena Nowak wręczyła  Akt Ślubowania przedstawicielom klas pierwszych. Zgodnie z nauką naszego Patrona, który wielokrotnie zwracał się do młodzieży słowami: ,,Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali” należy przyjąć na siebie obowiązek i godnie reprezentować szkołę, Św. Jan Paweł II mówił: ,,Człowiek nie może być tylko wychowywany. Musi wychowywać samego siebie, być dla siebie wychowawcą”.

Ostatnim akcentem dzisiejszego święta był Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznych i Recytacji Poezji zorganizowany przez Ligę Obrony Kraju i ZSP nr 2 w Gnieźnie. Wystąpienia konkursowe oceniali: pani Joanna Nowak, pan Rafał Jurke, pan Ryszard Biniek. Fundatorzy nagród:  Zespół Szkól Ponadginmazjalnych nr 2 w Gnieźnie, Liga Ochrony Kraju, Pani Dyrektor Maria Magdalena Nowak.

 

Lista laureatów

Recytacja poezji patriotycznej - w kategorii szkoły podstawowe i gimnazja:

I miejsce - Nicole Puchalska ze Szkoły Podstawowej nr12 w Gnieźnie ,

II miejsce - Norbert Wróbel z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mielrzynie,

III miejsce - Wanessa Bubacz ze Szkoły Podstawowej nr5 w Gnieźnie.

Recytacja poezji patriotycznej - w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce - Lilianna Kłos z II LO w Gnieźnie,

II miejsce - Marta Kęsik z I LO w Gnieźnie,

III miejsce - Emilia Święszkowska  z Akademickiego Liceum Milenium.

Pieśni patriotyczne -w kategorii szkoły podstawowe i gimnazja:

I miejsce - Agata Kubiak ze Szkoły Podstawowej nr 10,

II miejsce - Julia Kaczmarek ze Szkoły Podstawowej nr2 w Gnieźnie,

III miejsce - Jakub Kowalski z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mielrzynie.

Pieśni patriotyczne - w kategorii szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce - Mikołaj Szuba z Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych nr2 w Gnieźnie,

II miejsce - Adrian Jagielicz z II LO w Gnieźnie,

III miejsce - Marianna Sytek z II LO w Gnieźnie.