• Zakończenie roku klas maturalnych 26.04.2019 r. (piątek) o godz. 13.00

Wręczenie stypendiów

      ,,Primus inter pares”- ta łacińska maksyma idealnie wpisuje się w uroczystość wręczenia stypendiów uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie, która odbyła się 30 października 2017 roku. Swoją obecnością uświetnili ją: Wicestarosta Powiatu Gnieźnieńskiego Pan Jerzy Berlik, Pani Dyrektor Maria Magdalena Nowak, Wicedyrektor Pan Krzysztof Wylegała, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Katarzyna Ogórkiewicz, nauczyciele, dumni Rodzice i bohaterowie dzisiejszego dnia- stypendyści. Przy takiej okazji często powołujemy się na słowa Jana Pawła II, który z młodzieżą miał wyjątkowo dobry kontakt, a jego nauczanie zawiera wiele cennych wskazówek. Nasz Patron mówił:,, Życie to czas, który został nam podarowany i w którym każdy
z nas staje wobec wyzwania, jakie niesie samo życie: to wyzwanie polega na znalezieniu swojego celu, przeznaczenia i na walce o nie. Alternatywą jest przeżycie tego czasu w sposób powierzchowny << utracenie>> życia dla marności; nieumiejętność odkrywania
 w sobie zdolności do dobra i tym samym także drogi do prawdziwego szczęścia. Zbyt wielu młodych ludzi nie zdaje sobie sprawy, że sami są w głównej mierze odpowiedzialni za nadanie głębokiego sensu własnemu życiu. Tajemnica wolności należy do samej istoty tej wielkiej przygody, jaką jest życie dobrze przeżyte”. Nasi stypendyści są na dobrej drodze do zakosztowania wielkiej przygody- życia. Uczniowie, w towarzystwie Rodziców, odbierali stypendia z rąk Pana Wicestarosty i Pani Dyrektor.

Oto lista wyróżnionych:

  • Damian Ćwikliński z kl. III Tam – stypendium naukowe na rok szkolny 2017/2018 dla najzdolniejszej młodzieży.

Stypendia.naukowe na I semestr roku szkolnego 2017/2018 dla uczniów szkół zawodowych:

  • Marcin Bereźnicki z kl. III Ti – stypendium z przedmiotu pracownia elektrotechniki i elektroniki,
  • Olgierd Kantak z kl. III Tkl – stypendium z przedmiotu pracownia aerodynamiki,
  • Jakub Nowak z kl. III as - stypendium z przedmiotu podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo,
  • Robert Wyleżała z kl. III as - stypendium z przedmiotu rysunek techniczny.

Stypendia naukowe na I semestr roku szkolnego 2017/2018 dla najlepszych uczniów z przedmiotów ogólnokształcących:

  • Jakub Habicht z kl. III Tkl – stypendium z języka polskiego,
  • Mikołaj Pazderski z kl. IV Ti – stypendium z matematyki,
  • Filip Chosiński z kl. II Tkl – stypendium z historii,
  • Norbert Gołaszewski z kl. IV Tam – stypendium z języka angielskiego.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym i ich Rodzicom.