• Zakończenie roku klas maturalnych 26.04.2019 r. (piątek) o godz. 13.00

DRUGA ROCZNICA KLUBU NAUCZYCIELI POLSKICH I POLONIJNYCH

          W poniedziałek 7 stycznia 2019 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 obchodziliśmy drugą rocznicę powstania  Klubu Nauczycieli Polskich i Polonijnych.  Klub ten został założony właśnie w naszej Szkole z inicjatywy emerytowanej nauczycielki
p. M. Tomczak, p. D. Dymek- Stefaniak , p. M. Rominieckiej oraz kilku zaangażowanych nauczycieli z innych szkół. Obecnie zrzesza on kilkudziesięciu członków, nauczycieli polskich i polonijnych. Celem Klubu jest współpraca ze szkołami polonijnymi, zacieśnienie więzi między młodzieżą polonijną a krajem pochodzenia, udział w warsztatach, organizowanych przez polskich dla polonijnych nauczycieli
i odwrotnie.

            W poniedziałkowej uroczystości brało udział wiele wybitnych osobistości, takich jak Senator RP Robert Gaweł, starosta gnieźnieński Piotr Gruszczyński, etatowy członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego Mariusz Mądrowski, Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan Stanisław Dolaciński, Dyrektor II LO w Gnieźnie Róża Grabowska,  Dyrektor ZSP nr 3 w Gnieźnie p. Tadeusz Stręk, czy Dyrektor ZSG w Szczytnikach Duchownych Jarosław Kusz, a także jako gospodarz miejsca Dyrektor ZSP 2 nr 2 Maria Magdalena Nowak. Wszyscy goście gorąco wspierają działalność Klubu i ideę wzmacniania więzi z Polakami, mieszkającymi poza granicami kraju.

            Spotkanie uatrakcyjniło przedstawienie bożonarodzeniowe przygotowane przez uczniów naszej Szkoły oraz występ Zespołu Tańca Ludowego w Gnieźnie.

            Uczniowie  naszej Szkoły brali udział w różnych projektach, które miały na celu poszerzenie wiedzy na temat miast partnerskich
i doskonalenie znajomości języka obcego. W ubiegłym roku szkolnym nasza Szkoła wzięła udział w projekcie Nasze miasto - nasze gniazdo, podczas którego młodzież nagrywała filmik zawierający odpowiedzi na pytania dotyczące danego kraju partnerskiego.
W przypadku naszej Szkoły film był wysłany do Chicago. W obecnym roku uczestniczyliśmy w spotkaniach z Prezesem Polonii Amerykańskiej i nauczycielką ze szkoły w Szkocji. Włączyliśmy się także w akcję pt.: Uroki Polski - 100 pocztówek na 100-lecie Odzyskania Niepodległości, w którą zaangażowali się nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele i pracownicy administracyjni. Kolejnym przedsięwzięciem było wysyłanie kartek świątecznych do Polonii z Brazylii.

 

Donata Dymek-Stefaniak