Porozumienie z firmą Clavey podpisane!

Szkoła dba o to, by uczniowie uczyli się od najlepszych!!!


W dniu 29 listopada 2018 r. podpisaliśmy porozumienie z firmą Clavey Maintenance Service Sp. z o.o. oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie. Współpraca ta otwiera przed naszym Zespołem szerokie spectrum możliwości. To nie tylko objęcie patronatem klasy I TC – grupy kształcącej się w zawodzie technik automatyk, ale również wymiana doświadczenia w procesie edukacyjnym. Istotne jest również to, że w przyszłości nasi absolwenci mogą rozwijać swoją karierę zawodową, wzorując się na tych, dla których dobro pracownika, jego zadowolenie i możliwość ciągłego podnoszenia własnych kwalifikacji okazuje się priorytetem.