• Zakończenie roku klas maturalnych 26.04.2019 r. (piątek) o godz. 13.00

Niepodległa każdego dnia od 100 lat!

Z wielkim rozmachem obchodziliśmy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, bo świętowanie to rozpoczęło się już 
w zeszłym roku szkolnym konkursem historycznym.

Podsumowanie wszystkich działań Szkoły mających na celu uczczenie Niepodległej miało miejsce
8 listopada podczas szkolnych obchodów patriotycznych. Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością znakomici goście: Przedstawiciel Posła na Sejm RP Pana Zbigniewa Dolaty – Pan Wojciech Szymczak, Przedstawiciel Senatora RP Pana Roberta Gawła – Pan Adam Galus, Prorektor ds. Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie - Pan dr Sławomir Binkowski, Proboszcz Parafii pw. bł. Jolenty – ks. Sławomir Rachwalski, Przedstawiciel Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, st. kpta Mariusza Dębskiego – Kierownik Sekcji Kontrolno - Gospodarczej mł. brygadier Adam Domagalski oraz Wiceprezes Klubu nauczycieli Polonijnych
w Gnieźnie – Pani Mariola Ilnicka.

Wśród podsumowanych konkursów znalazły się:

  • konkurs wiedzy historycznej: Ojcowie polskiej niepodległości,

  • konkurs internetowy 100 pytań na 100- lecie niepodległości, którego ostateczna klasyfikacja wyglądała następująco:

I miejsce Oskar Czyż, kl.1TA,

II miejsce Mateusz Dziel, kl. 1 TA,

III miejsce ex aequo Paweł Kozłowski, kl. 2 as oraz Filip Baran, kl. 4 Tam;

  • konkurs fotograficzny Piękno zabytków Gniezna światłem i cieniem uchwycone:

I miejsce Krzysztof Haławski, kl. 1 TD,

II miejsce Sandra Banach, kl. 1 BA,

III miejsce Jakub Kierczyński, kl. 3 Tam;

  • historyczny konkurs anglojęzyczny "Polish Paths to Independence" - droga do niepodległości,

I miejsce Damian Ćwikliński, kl. 4 Tam,

II miejsce Maksymilian Harkot, kl. 1BA,

III miejsce Michał Ostrzycki, kl. 1TA;

  • plebiscytu 100 pieśni na 100 - lecie niepodległości.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Oprócz konkursów podejmowaliśmy różnego rodzaju akcje, zachęcające do poznawania piękna naszej Ojczyzny, jej dziedzictwa kulturowego i historycznego. Wśród takich inicjatyw musimy wspomnieć o internetowym Kalkulatorze Niepodległości, 100 myśli na 100-lecie niepodległości oraz 100 pocztówek z Polski na 100 - lecie niepodległości, które zostały wysłane do zaprzyjaźnionej szkoły polonijnej w Szkocji.

19 października br. uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w widowisku historycznym Młodzież dla Niepodległej.

Obchody wyjątkowej rocznicy uświetniło ujmujące i radosne wystąpienie Józefa Piłsudskiego, a także przejmująca scena z “Syzyfowych prac” pokazująca postawy młodych Polaków poddanych represjom
w zaborze rosyjskim.

W tych wyjątkowych okolicznościach uczniowie klasy 2 Tuz kształcący się w zawodzie technik ochrony środowiska otrzymali wyróżnienia za bardzo dobre wyniki w nauce, zaangażowanie i sumienną pracę na lekcjach z przedmiotu „Laboratorium badania komponentów środowiska”, które w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie prowadzi Pani doktor Agnieszka Matłoka.

Nagrody z rąk doktora Sławomira Binkowskiego, Prorektora do spraw Studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej otrzymały:

  • Agata Woźniak

  • Ewelina Woźniak

  • Dominika Smolińska

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wielkie świętowanie trwa! Niech obudzony duch polskości pozwoli wszystkim cieszyć się posiadaną wolnością!