• ZAPRASZAMY NA DRZWI OTWARTE W DNIACH 13.04.19. i 15.04.19 W GODZ. 9.00 – 13.00 DO ZOBACZENIA!!!

Błękitna krew – Krew ratująca życie

      24 października 2018 r. w Szkole zostały zorganizowane warsztaty Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w ramach projektu Błękitna krew, które przeprowadziła p. Joanna Cegiel. Warsztaty obejmowały następujące zagadnienia:

- znajomość grupy krwi wśród uczniów oraz jej znaczenie i konsekwencje;

- rodzaje grup krwi i ich procentowy udział w społeczeństwie;

- korelacje grup krwi i ich konsekwencje;

- charakterystyka krwiodawcy - wymagania formalne (kwestionariusz dla krwiodawców);

- oddawanie krwi - krok po kroku;

- sztuczna krew - dlaczego nie można jej opracować?;

- elementy krwi;

- honorowe krwiodawstwo - synonim polisy na życie;

- Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi;

- honorowe krwiodawstwo w Polsce.

Każdy uczestnik projektu Błękitna krew będzie mógł otrzymać wartościowy dokument  – Kartę Identyfikacyjną Grupy Krwi (tzw. krew-kartę), wydawaną na zasadach określonych przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, a dzięki świadomości znaczenia honorowego krwiodawstwa dla możliwości ratowania ludzkiego zdrowia i życia, uczniowie staną się ambasadorami honorowego krwiodawstwa w najbliższym otoczeniu. Szczególna zachęta do honorowego i systematycznego oddawania krwi została skierowana do uczniów o najrzadszej grupie krwi „0” (z czynnikiem Rh-)

Opiekun szkolnego koła PCK

Ewa Załęska