Stypendia dla najzdolniejszych uczniów przyznanie!

Im dalej sięga wysiłek związany z poznaniem , czyli odkryciem prawdy o przedmiotowej rzeczywistości, tym bardziej pogłębia się racja ludzkiej podmiotowości.

Jan Paweł II

 

Kiedy wiedza spotyka się z ciężką pracą to to musi zapowiadać sukces. Uwieńczeniem całorocznych zmagań młodzieży z wiedzą i doświadczeniem przekazywanym przez mistrzów w swoim fachu było wręczenie stypendiów na I semestr roku szkolnego 2018/2019 najzdolniejszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych powiatu gnieźnieńskiego. Uroczystość która odbyła się 8 października zgromadziła uczniów z rodzicami oraz przedstawicielami organu prowadzącego na czele z Dyrektorem Wydziału Oświaty Panem Jerzym Pawłem Lebbe.

Wśród najzdolniejszych uczniów naszej Szkoły z przedmiotów ogólnokształcących znaleźli się:

 • Jakub Habicht,

 • Aleksander Szrajbrowski,

 • Karol Kaczyński,

 • Artur Miczyński,

 • Agata Woźniak,

 • Bartosz Grochowski,

 • Dominika Smolińska

 • Dawid Cieślewicz

Najzdolniejszymi uczniami z przedmiotów zawodowych zostali:

 • Adrian Mazur,

 • Damian Chojnacki,

 • Ewelina Woźniak,

 • Dawid Augustyniak.

Stypendium dla najzdolniejszej młodzieży otrzymał Miłosz Król.

Wyróżnieni uczniowie, oprócz codziennego wysiłku włożonego w zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności, angażują się w życie Szkoły, godnie reprezentują ją w konkursach przedmiotowych na szczeblu powiatowym, a także ogólnopolskim, włączają się w działalność społeczną.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!