Agencja Mienia Wojskowego na spotkaniu z uczniami w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie

W ramach cyklu spotkań z uczniami klas mundurowych przedstawiciele poznańskiego oddziału Agencji Mienia Wojskowego 3 października odwiedzili szkołę w Gnieźnie. Razem z Agencją w spotkaniu wzięli udział żołnierze z Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi oraz Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, którzy współpracują z AMW przy jego realizacji.

 

Spotkanie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie im. Papieża Jana Pawła II przy ul. Cieszkowskiego 17 kilkoma słowami wstępu rozpoczęła dyrektor szkoły dr Maria Magdalena Nowak oraz dyrektor poznańskiego oddziału AMW Krzysztof Dembiński. Następnie uczniowie dowiedzieli się, czym zajmuje się Agencja Mienia Wojskowego, a chwilę później pracownicy Agencji zapoznali uczniów ze sprawami,
z którymi zetkną się, kiedy zdecydują się już na służbę zawodową w wojsku. Młodzieży przybliżono zasady przydziału kwater i innych lokali mieszkaniowych oraz możliwości otrzymania świadczenia mieszkaniowego
i odprawy mieszkaniowej. Wizyta była również okazją do przekazania zaproszenia do odwiedzin stałego punktu sprzedaży rzeczy ruchomych, w którym można zakupić bezpośrednio z wojskowych magazynów przedmioty związane z tematyką militarną.

„Jednym z naszych podstawowych zadań jest wspieranie Sił Zbrojnych. Agencja dba o zakwaterowanie żołnierzy, a zyski ze sprzedaży nieruchomości przeznacza na budowę nowych mieszkań, w których mieszkają wojskowi

i ich rodziny. Cykl spotkań, które zaplanowaliśmy adresowany jest do młodzieży z klas mundurowych, bo to oni są przyszłością polskiej armii. W czasie spotkań chcemy ich przekonać do kontynuowania zainteresowania wojskowością i związania swojej przyszłości z armią. Zachętą do tego jest stabilny i sprawny system zakwaterowania, który zapewnia Agencja” - tak ideę projektu realizowanego przez Agencję przestawia dyrektor poznańskiego oddziału AMW Krzysztof Dembiński.

Oprócz pracowników Agencji swoje prezentacje mieli też przedstawiciele instytucji, które przyjęły zaproszenie AMW do udziału w projekcie. Specjalista z Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu przedstawił uczniom informacje o sprzęcie i uzbrojeniu używanym przez powstańców wielkopolskich, wspominając również o zabytkowej armacie, którą Agencja przekazała do muzeum. Z kolei przedstawiciele Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi opowiedzieli o swoich zadaniach, czyli m.in. o opracowywaniu informacji o sytuacji powietrznej czy kierowaniu sił do dyżurów bojowych. Żołnierze z MJDOP przedstawili również sylwetkę patrona jednostki, dowódcy eskadry w Dywizjonie 305 płk. pil. Szczepana Ścibiora.

Cykl spotkań z uczniami rozpoczęła wizyta w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej. Kolejną placówką, którą odwiedzą pracownicy AMW oraz zaprzyjaźnionych instytucji będzie Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni.