WIZYTA PREZESA KONGRESU POLONII AMERYKAŃSKIEJ

      W sobotę 29 września gościliśmy w naszej Szkole Prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej w Chicago, pana Bogdana Strumińskiego, który przyjechał do Gniezna na zaproszenie Klubu Nauczycieli Polskich i Polonijnych. Podobnie jak wielu z naszych uczniów marzył w młodości, by zostać pilotem, jednak los sprawił, że 30 lat temu wyjechał za ocean i zamieszkał w Chicago. Tam pracuje i aktywnie działa na rzecz Polonii Amerykańskiej, utrzymując stały kontakt z Ojczyzną.

      Prezes Strumiński przyjął zaproszenie na lekcje języka polskiego, prowadzone przez nasze polonistki, p. E. Urbaniak i J. Heydrych. Po zajęciach poświęconych patriotyzmowi w literaturze romantycznej i pozytywistycznej, nasz Gość spotkał się z młodzieżą, która miała unikalną okazję porozmawiania z dygnitarzem na temat jego młodości w socjalistycznej Polsce oraz życiu w USA. P. Strumiński poruszał kwestie rozsądnego wyboru zawodu, determinacji w dążeniu do osiągania celów życiowych oraz kwestie szacunku do Ojczyzny i rodaków. Na koniec Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej w towarzystwie p. dyrektor M. Krawczyk zwiedził naszą Szkołę i wystawę zorganizowaną przez Klub Nauczycieli Polskich i Polonijnych, a wykonaną przez uczniów naszej szkoły pod opieką p. D. Dymek – Stefaniak. Wystawa nosi tytuł: „Uroki Polski - Naszej Ojczyzny, czyli 100 widokówek z Polski na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości”. Po zakończonej wizycie prezes udał się na zwiedzanie naszego miasta w towarzystwie p. M. Rominieckiej.