17 września 1939 r. Pamiętamy!!!

17 września 1939 r. Pamiętamy!!!

      79 lat temu Armia Czerwona  przekroczyła  polsko-radziecką granicę. W ten sposób ZSRR  dołączył do II wojny światowej
w sojuszu z hitlerowskimi Niemcami.
Rosjanie zaatakowali Polskę na całej wschodniej granicy między godziną 3.00 a 6.00 rano. Wcześniej, przekazali polskiemu ambasadorowi, Wacławowi Grzybowskiemu, notę stwierdzającą, że Polska już nie istnieje oraz informującą o wkroczeniu wojsk radzieckich na nasze terytorium. Najazd sowiecki był agresją zbrojną, podjętą - tak, jak niemiecka 1 września - bez wypowiedzenia wojny.
      Rocznicę napaści ZSRR na Polskę, uczciliśmy biorąc udział w miejskich uroczystościach. Dyrektor Zespołu Maria Magdalena Nowak, przedstawiciele Klasy Sztandarowej III Tkl oraz klasy II Tkl wraz z opiekunami, reprezentowali naszą Szkołę,  uczestnicząc we Mszy świętej w kościele garnizonowym w Gnieźnie. Po niej odbył się przemarsz do Parku Miejskiego im. gen. Władysław Andersa przed obelisk, upamiętniający policjantów powiatu gnieźnieńskiego, zamordowanych w Twerze w 1940r. Tam odbył się Apel Poległych, po którym miało miejsce złożenie kwiatów pod pomnikiem.