• ZAPRASZAMY NA DRZWI OTWARTE W DNIACH 13.04.19. i 15.04.19 W GODZ. 9.00 – 13.00 DO ZOBACZENIA!!!

,,Finis coronat opus” (Koniec wieńczy dzieło)

       W piątek 27 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie imienia Papieża Jana Pawła II odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów. To szczególne wydarzenie dla społeczności szkolnej zaszczycili swoją obecnością goście: Dyrektor biura Senatora RP Roberta Gawła Pan Adam Galus, Wicestarosta Powiatu Gnieźnieńskiego Pan Jerzy Berlik, Zastępca Wydziału Edukacji Pani Lidia Bójko, Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego Pan Sylwester Sip, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Katarzyna Ogórkiewicz, emerytowani nauczyciele, Rodzice wyróżnionych absolwentów.

Pani Dyrektor Maria Magdalena Nowak, podobnie jak zaproszeni goście, kierując swe słowa do abiturientów odwołała się do motywu życia jako drogi. „Życie to bezustanne odkrywanie samego siebie”. Zwracając uwagę na osiągnięcia w różnych dziedzinach wiedzy, sportu , w życiu artystycznym, mówiła o latach szkolnych jako czasie dojrzewania, budowania własnej tożsamości, nawiązywania przyjaźni, poszukiwania swego miejsca w życiu. Ważną rolę odegrało w tym procesie grono pedagogiczne, wychowawcy i pracownicy szkoły, którym bardzo serdecznie podziękowała Przewodnicząca Rady Rodziców. Głos zabrali również młodsi koledzy, życząc dobrych wyborów życiowych, realizacji marzeń i pasji, a także bycia dobrym człowiekiem. Po wystąpieniach i gratulacjach gości, którzy przywoływali słowa Stanisława Staszica ,,Pracując dla ojczyzny swojej, pracujesz dla siebie”, absolwenci wysłuchali przesłania płynącego z tekstu ,,Desiderata” Maxa Ehrmanna, zawierającego uniwersalne wskazówki na temat dobrego życia .

Wyróżnieni abiturienci, w towarzystwie dumnych Rodziców, odebrali świadectwa z rąk Pani Dyrektor i wychowawców, po czym nastąpiło wspólne zdjęcie, będące pamiątką tej uroczystej chwili ,,Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro” jak mówił Jan Paweł II nasz Patron.

Z klasy IV Ti - wychowawca Pani Donata Dymek Stefaniak, wyróżnieni zostali:

 • Patryk Wojciechowski.
 • Marcin Ławniczak,
 • Hubert Pałasz,
 • Mikołaj Pazderski,
 • Sylwester Gładki.

Z klasy IV Tam - wychowawca Pani Mariola Jelonek, wyróżnieni zostali:

 • Hubert Grzybowski.
 • Łukasz Julkowski,
 • Bartosz Głowala,
 • Wojciech Raiter.
 • Adrian Tomaszewski.
 • Tymoteusz Filipiak.

Z klasy IV Tkl – wychowawca Pan Piotr Budzianowski, wyróżniony został uczeń

 • Wojciech Wojtaszak.

Z klasy III LA - wychowawca Pani Maria Kruszka wyróżniony został uczeń

 • Krystian Błachowiak.

Nagrodę ,,Osobowość Roku 2017/2018”, której pomysłodawcą i fundatorem jest Dyrektor Szkoły, otrzymał Wojciech Raiter z klasy IV Tam.

Za działalność w Szkolnym Klubie Pro Sinfonika wyróżnienie otrzymują: Hubert Grzybowski i Bartosz Paczuła z klasy IV Tam.

Medale uczniom działającym w Szkolnym Klubie LOK: Julii Wójcickiej i Adriannie Krupce z klasy III LA wręczył opiekun Pan Piotr Budzianowski.

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy ,,połamania piór” na maturze.