• ZAPRASZAMY NA DRZWI OTWARTE W DNIACH 13.04.19. i 15.04.19 W GODZ. 9.00 – 13.00 DO ZOBACZENIA!!!

Szkoła z doświadczeniem

      W  dniach 24 i 26 marca 2018 roku, w godzinach od 9.00 do 13.00 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie  im. Papieża Jana Pawła II otworzył swoje podwoje dla zwiedzających,  głównie tegorocznych absolwentów gimnazjów. Szkoła oferuje kształcenie w zawodach: technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, technik mechanik lotniczy, technik pojazdów samochodowych, technik automatyk, technik mechanik (planowany zawód ).

Branżowa Szkoła I stopnia kształci w zawodach: elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, kierowca mechanik, mechanik monter maszyn i urządzeń ( klasa patronacka), mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych ( klasa patronacka).

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie: technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

Chcąc uatrakcyjnić gimnazjalistom poznanie naszej szkoły, zaproponowano im udział w grze szkolnej, polegającej na odnalezieniu pomieszczeń o podanych numerach, zapoznaniu się z ofertą i wykonaniu zaproponowanych zadań. Wśród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rozlosowane zostały nagrody. I tak przykładowo: zorganizowano  konkurs strzelecki, pokaz wyposażenia pilota, walki rycerzy średniowiecznych, łączenie prostych obwodów elektrycznych, prezentację alternatywnych metod produkcji energii elektrycznej, kamery termowizyjnej, wyjaśnianie prostych zjawisk fizycznych, programowanie sterowników, demonstrację jeżdżącego robota, odsłuchiwanie dźwięków z jednoczesną obserwacją na ekranie oscyloskopu, gry i zabawy słowne w języku angielskim
i niemieckim, konkurs techniczny, rebusy matematyczne, literackie facecje, psychologiczne gry i zabawy, konkursy ekonomiczne, zagadki literacki, warsztaty z kaligrafii, czytanie tekstów gwarowych, psychologiczne gry i zabawy, prezentację kół zainteresowań
i konkursy tematycznie związane  z działalnością danych kół, konkursy sportowe itp. W roli oprowadzających i demonstrujących wystąpili uczniowie,  którzy okazali się najlepszymi ambasadorami naszej szkoły. Dodatkowo wsparli nas przedstawiciele firm, w tym NB Polska VELUX, która otwiera w ZSP nr 2, w roku szkolnym 2018/2019 klasę patronacką, we współpracy z CKP.