• Chętnych zapraszamy w czasie przerw 15 min. do świetlicy szkolnej na herbatę!!!

    Zajęcia w LOD rozpoczynają się 14.09.2019 /sobota/ o godzinie 8.0

Współpracujemy z firmą CLAVEY GROUP

W ramach porozumienia o współpracy naszej Szkoły z Firmą CLAVEY GROUP w piątek 7 czerwca 2019 r. odbyło się spotkanie uczniów  z przedstawicielami tejże firmy.

Pani Maja Bykowska, koordynator ds. wizerunku i rekrutacji, krótko przedstawiła historię i ważniejsze przedstawicielstwa niemieckiej firmy CLAVEY  w Polsce, Europie i na świecie. Pan Łukasz Drankiewicz przedstawił  osiągnięcia i możliwości techniczne firmy,  omówił budowę i rodzaje automatów (robotów) produkowanych przez firmę Mitsubishi a obsługiwanych przez CLAVEY. Pan Bartosz Śmiejczak, technik  mechanik,  zabezpieczał stronę techniczną .

Goście zaprezentowali uczniom robot nowej generacji, który można było obsługiwać i chętnie zrobili to nasi uczniowie. Miłą niespodzianką był konkurs w formie 20 pytań dotyczących przedstawionej prezentacji. Uczniowie, którzy odpowiedzieli na pytania, otrzymali nagrody - gadżety firmy. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie  z klas:  3 Tam - grupa technik elektryk, 1 TC  - technik automatyk, 2 Tuz - grupa technik automatyk, 3Ti  technik mechatronik.