III Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego

Uczniowie naszej szkoły: Maciej Kozanecki i Jakub Zawadzki z kl. II Tio, zakwalifikowali się do finałowego etapu Programu „Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego”, którego zwieńczeniem były obrady plenarne w dniu 10 maja 2019 r. w siedzibie Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Tematem przewodnim obrad było: „15- lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej okiem wielkopolskiej młodzieży”.

Głównym celem sesji było przedstawienie przez młodzież swoich pomysłów, dotyczących kierunków rozwoju Wielkopolski, przy wykorzystaniu środków z budżetu Unii Europejskiej. Obrady plenarne, podzielone na cztery pracujące komisje: infrastruktury i przedsiębiorczości, rolnictwa i środowiska, zdrowia i polityki oraz kultury, turystyki i edukacji, stały się platformą wymiany przemyśleń i pomysłów młodzieży. Uczniowie dokonali także wyboru przewodniczącego Sejmiku Młodzieży oraz sekretarzy
i przewodniczących poszczególnych komisji. Następnie wypracowane w podkomisjach propozycje, przedstawili na posiedzeniu, które zakończyło się przegłosowaniem uchwały.

Spotkanie z pewnością było żywą lekcją samorządności i ugruntowania postawy społeczeństwa obywatelskiego.

Nasi uczniowie godnie reprezentowali szkołę i powiat, za co im dziękujemy!

Mariola Jelonek