Uwaga! Uczniowie będący młodocianymi pracownikami!

Uczniowie Szkoły Branżowej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej będący młodocianymi pracownikami podczas strajku udają się do zakładów pracy.