Nauka popłaca!

Jeśli chcesz znaleźć źródło,

musisz iść do góry, pod prąd.

Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,

wiesz, że ono musi tu gdzieś być.

 

Słowa Jana Pawła II towarzyszyły uczniom odbierającym nagrody za systematyczną pracę, nieustępliwość i dociekliwość, za umiejętność godzenia się z porażkami i przekuwania ich w sukcesy.

Dnia 4 kwietnia 2019 r. uczniowie osiągający najwyższe wyniki w nauce z przedmiotów ogólnych uhonorowani zostali stypendiami. Wręczył je Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego, Pan Piotr Gruszczyński, a otrzymali je:

 • Ewelina Woźniak (II Tuz),

 • Julia Lewandowska (I TC),

 • Krzysztof Orczykowski (I TB),

 • Mateusz Dziel (I TA ),

 • Jakub Zuber (I TD),

 • Bartosz Grochowski (III Tkl),

 • Dominika Smolińska (II Tuz),

 • Dawid Cieślewicz (III Ti),

Starosta wręczył również stypendia wyróżniającym się uczniom szkół zawodowych, otrzymali je:

 • Jakub Kierczyński (III Tam),

 • Damian Mazur (III Ti ),

 • Bartosz Wiśniewski (II Tio),

 • Dawid Augustyniak (II as) ,

Stypendium naukowe dla najzdolniejszej młodzieży otrzymał Miłosz Król (II Tuz).

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym!