INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY DLA RODZICÓW O PLANOWANYM STRAJKU

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie informuje, że
w związku z przewidzianym na 8 kwietnia 2019 i trwającym do odwołania strajkiem pracowników oświaty, w tych dniach plan pracy uczniów będzie ulegał bieżącej modyfikacji, uczniom zostaną zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu na terenie placówki. O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa poprzez e-dziennik oraz stronę internetową szkoły.