Strona głównaDla uczniaSamorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół Technicznych im. Papieża Jana Pawła II

 składa się z:

- Zarządu, w którego skład wchodzi przewodniczący samorządu uczniowskiego, pełniący równocześnie rolę przewodniczącego zarządu, jego zastępca oraz sekretarz

- Członków, realizujących zadania samorządu

- Rady Wolontariatu, która podejmuje działania w zakresie wolontariatu w porozumieniu z Dyrektorem.


 

Cele Samorządu Uczniowskiego:

- Reprezentowanie ogółu uczniów.

- Pośredniczenie w kontaktach uczniów z dyrekcją szkoły.

- Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej.

- Organizowanie życia kulturalnego.

- Organizowanie uczniów do pracy na rzecz szkoły.

- Współpraca z organizacjami istniejącymi na terenie szkoły.

- Angażowanie się w wydarzenia wewnątrzszkolne i pozaszkolne.


 

Rolę doradcy służącego swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu Uczniowskiego pełni Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Organy Samorządu wybierane są w sposób równy, powszechny i tajny. Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok szkolny


 

Aktualny skład Samorządu Uczniowskiego:

SAMORZĄD UCZNIOWSKI – skład rok szkolny 2019/2020

Ewelina Woźniak – przewodnicząca 3Tuz

Nikodem Andrzejczak – zastępca 2TB

Paweł Pluta – sekretarz 2BC

Członkowie:

Dominika Smolińska 3Tuz

Dariusz Grzesiak 3Tuz

Dominik Latała 3Tam

Agata Woźniak 3Tuz

Weronika Szymańska 2TB

Weonika Sztuba 2TB

Szymon Pogorzelec 2TB

Patryk Cieślewicz 2BC

Jacek Szymański 2BA

Sandra Banach 2BA

Patryk Majewski 1TCg

Oliwier Stankowiak 1TAg

 

Rada Wolontariatu:

Dominika Smolińska 3Tuz

Agata Woźniak 3Tuz

Sandra Banach 2BA

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: p. Małgorzata Modrzejewska oraz p. Katarzyna Kubiak

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://