Strona głównaRekrutacjaRekrutacja 2020 krok po kroku

Rekrutacja 2020 krok po kroku

REKRUTACJA 2020 KROK PO KROKU

KROK 1

Rejestracja w  elektronicznym systemie wyboru szkoły na platformie PCSS link  https://nabor.pcss.pl/ 

KROK 2

Wypełnij formularz rejestracyjny, następnie go wydrukuj.

KROK 3

Komplet dokumentów należy dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru w terminie 11 maja 2020 do 23 maja 2020 do godziny 15.00 

- formularz rejestracyjny podpisany przez kandydata oraz rodzica/opiekuna prawnego 

- 2 fotografie

- kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia deklaracja zgody o zajęciach praktycznych: 

* zajęcia praktyczne w CKZiU 

Pismo do Dyrektora ZST o odbywanie zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

* młodociany pracownik

Deklaracja zgody dla młodocianego pracownika po szkole podstawowej

KROK 4

W terminie 26 czerwca 2020 do 30 czerwca 2020 do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru należy dostarczyć:

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

- zaświadczenie o wynikach ósmoklasisty

Regulamin rekrutacji ZST znajdziesz tutaj

 

Sekretariat ZST w Gnieźnie
ul. Augusta Cieszkowskiego 17, 62-200 Gniezno

tel/fax: 61 426 56 71

e-mail:  sekretariat@zst.gniezno.pl

www.zst.gniezno.pl

 poniedziałek - piątek 7:30 – 15:30

 

Partnerzy szkoły
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://
http://